Soul & Jazz Musik

Perfekt für Bar, Dinner und Lounge

 

 

Musikrichtungen aus dem Musikgenre „Soul & Jazz“

 

Swing & Bar Jazz: Rat Pack & Co - Perfekt für Bar, Dinner und Lounge

Soul: Funk & Soul, typische Black-Power Musik